Ekwiwalent za urlop 2015

Urlop wypoczynkowy dla wielu pracowników jest tym, na co czeka się cały rok. Jest to jednocześnie przywilej, z którego pracownik nie może zrezygnować. Podobnie pracodawca nie może odmówić pracownikowi prawa do urlopu wypoczynkowego. Pojawiają się jednak przypadki, w których jego wykorzystanie jest niemożliwe. W takich sytuacjach możemy liczyć na specjalny ekwiwalent pieniężny, który ma zrekompensować brak dni wolnych. Przypominamy jednak, że pracownik ma przede wszystkim prawo do wykorzystania należnego urlopu, a więc pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, kusząc pracownikiem wypłatą ekwiwalentu.

Kiedy pracodawca może zwolnić się z obowiązku udzielenia urlopu?

Choć napisaliśmy, że pracodawca nie ma prawa do tego, by zwolnić się z obowiązku udzielania urlopów, to są pewne sytuacje, w których wręcz powinien tak uczynić (jednocześnie zapewniając właściwej wielkości ekwiwalent). Ma to miejsce w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bez ponownego jego nawiązywania między danymi stronami.

Czym jest współczynnik ekwiwalentu?

Współczynnik ekwiwalentu to wartość niezbędna do tego, by móc właściwie obliczyć należny ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu. W każdym roku kalendarzowym jest on ustalany na nowo, gdyż bierze się tu pod uwagę przeciętną miesięczną liczbę dni, które w danym roku przypadają do przepracowania. Ważne jest to, że współczynnik ekwiwalentu obliczamy zawsze, biorąc pod uwagę bieżący rok, nawet w sytuacji, gdy obliczamy ów ekwiwalent za niewykorzystany urlop z poprzedniego roku. Tym samym, jeśli w 2015 r. ktoś będzie obliczał ekwiwalent za urlop należny do wykorzystania w 2014 r., wówczas i tak stosuje się aktualny współczynnik ekwiwalentu, czyli dla 2015 roku. Pamiętajmy o tym, że wskaźnik jest naliczany dla osób pracujących na cały etat. Jeśli ktoś wykonuje pracę na ½ etatu, wówczas ów wskaźnik należy podzielić na dwa (i analogicznie do pozostałych dostępnych wymiarów czasu pracy).

Kto może skorzystać z ekwiwalentu za urlop?

Ponieważ – jak już zostało powiedziane – pracodawca nie ma prawa wymienić pracownikowi urlopu na ekwiwalent pieniężny, może nasunąć się pytanie, kto w takim razie może z takiej opcji skorzystać. Jest to przywilej, do którego prawo nabywają osoby w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Jeśli jednak umowa wygasa, a pracodawca ma zamiar nawiązać kolejny stosunek pracy z danym pracownikiem, wówczas ten nie nabywa jeszcze prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jak obliczyć ekwiwalent?

Aby obliczyć ekwiwalent za urlop dla danego pracownika, niezbędne okażą się informacje na temat podstawy wymiaru pracy tej osoby, wraz z uwzględnieniem przeciętnego wynagrodzenia, przy którym należy wziąć pod uwagę nie tylko stałe wynagrodzenie miesięczne, ale też dodatkowe składniki – zarówno te przysługujące za okres krótszy, jak i dłuższy niż jeden miesiąc.

A jak dokładnie obliczyć ekwiwalent? Wystarczy po prostu podstawę wymiaru ekwiwalentu podzielić przez współczynnik ekwiwalentu, dzieląc ostatecznie uzyskaną wartość przez normę czasu pracy pracownika. Tym sposobem dowiemy się, ile powinien wynosić ekwiwalent za jedną godzinę. By otrzymać końcowy wynik,wystarczy po prostu pomnożyć ten wynik przez ilość godzin przypadających na czas niewykorzystanego urlopu.

Być może zainteresuje Państwa również

  • Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy to jeden z tych przywilejów, które najbardziej cenią sobie pracownicy. Jest to okres, w którym moż...
  • Wynagrodzenie za urlop 2015Wynagrodzenie za urlop 2015Pracownicy, których podstawy nawiązania stosunku pracy są regulowane przez kodeks pracy, mają prawo do różnego rodzaj...
  • Urlop szkoleniowy 2015Urlop szkoleniowy 2015Urlop szkoleniowy powstał z myślą o tych pracownikach, którzy chcą podnosić swoją wiedzę, kompetencje oraz kwalifikac...
  • Urlop okolicznościowy a śmierć 2015Urlop okolicznościowy a śmierć 2015Pogrzeb w rodzinie zawsze jest przykrym wydarzeniem, a jednocześnie wiąże się z moralnym obowiązkiem uczestnictwa w t...