Urlop okolicznościowy 2014

Prawo pracy już od 15 maja 1996 roku uwzględnia fakt, że w życiu każdego pracownika mogą pojawić się ważne wydarzenia, które będą wymagały dnia wolnego od pracy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wprowadzono tak zwany urlop okolicznościowy, który jest swoistym usprawiedliwieniem nieobecności, bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego czy też na żądanie. Zobaczmy, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tej formy urlopu w 2014 roku. Oczywiście pamiętajmy o tym, że zasady te dotyczą tylko i wyłącznie osób, których stosunek pracy opiera się na umowie o pracę.

Urlop okolicznościowy z tytułu narodzin dziecka

Z okazji urodzenia się dziecka urlop okolicznościowy mogą wziąć ojcowie – kobiety siłą rzeczy nie mogą być obecne w pracy i mają do dyspozycji urlop macierzyński. Wymiar czasu urlopu wynosi dwa dni. Jest on oczywiście pełnopłatny, a pracownik ma prawo wykorzystać go na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Oczywiście pracodawca ma prawo zażądać do wglądu akt urodzenia dziecka.

Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci w rodzinie

Taka przykra okoliczność, jak śmierć najbliższej osoby jest dość oczywistą przesłanką do możliwości dodatkowego dnia wolnego od pracy. Wymiar urlopu okolicznościowego jest uzależniony od stopnia pokrewieństwa osoby zmarłej, a ponadto termin ten powinien obejmować dzień pogrzebu. Jeśli osobą zmarłą jest matka, ojciec, małżonek, dziecko, ojczym lub macocha – wówczas do wykorzystania są dwa dni urlopu. Jeden dzień przysługuje natomiast, gdy mówimy o rodzeństwie, dziadkach, teściach czy osobach sprawujących opiekę nad pracownikiem. Ze względu na charakter okazji, wniosek o ów urlop składa się dopiero po powrocie do pracy, jednak należy poinformować o sytuacji pracodawcę najpóźniej w dniu nieobecności.

Urlop okolicznościowy z tytułu ślubu

Osoby, które wchodzą w związek małżeński, nie muszą martwić się, czy pracodawca pozwoli im wykorzystać na ten czas urlop wypoczynkowy. Dwa wolne i płatne dni po prostu im się należą – w celu przygotowań, załatwiania formalności i uczestnictwa w samej ceremonii. Aby móc skorzystać z tego przywileju, należy wcześniej złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek, ten zaś może wymagać po odbyciu urlopu wglądu do aktu małżeństwa. Z urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu mogą skorzystać także rodzice Pary Młodej, z tymże im należy się tylko jeden dzień wolny od pracy.

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem

Z tego przywileju może skorzystać rodzic (biologiczny, adopcyjny, zastępczy) oraz prawny i faktyczny opiekun przynajmniej jednego dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia. Przysługują im dwa dni wolne od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Ważne jest, że ten wymiar obowiązuje bez względu na ilość posiadanych dzieci (jeśli więc dany pracownik posiada troje dzieci, to nadal należą mu się tylko dwa dni, a nie sześć). Urlop ten nie kumuluje się, a więc niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Równocześnie nie ma możliwości wymiany dni wolnych na ekwiwalent pieniężny. Z urlopu może skorzystać tylko jeden rodzic/opiekun danego dziecka.

Prawo do dnia wolnego przysługuje także w przypadku uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym (jako strona lub świadek), w obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach, w akcji ratowniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czy też w przypadku korzystania z usług stacji krwiodawstwa.

Być może zainteresuje Państwa również

  • Urlop okolicznościowy a śmierć 2015Urlop okolicznościowy a śmierć 2015Pogrzeb w rodzinie zawsze jest przykrym wydarzeniem, a jednocześnie wiąże się z moralnym obowiązkiem uczestnictwa w t...
  • Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy to jeden z tych przywilejów, które najbardziej cenią sobie pracownicy. Jest to okres, w którym moż...
  • Urlop wychowawczy 2014Urlop wychowawczy 2014Zdarza się, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pojawia się problem z opieką nad dzieckiem. Być może nie stać ...
  • Urlop tacierzyński 2015Urlop tacierzyński 2015Jeszcze kilka lat temu normalną sytuacją było to, że opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem sprawowała kobieta, podczas...