Urlop szkoleniowy 2015

Urlop szkoleniowy powstał z myślą o tych pracownikach, którzy chcą podnosić swoją wiedzę, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe. Rok 2015 nie przyniesie zmian osobom, które chciałyby skorzystać z tego przywileju. Sprawdźmy więc, na co ambitni pracownicy mogą liczyć teraz, a tym samym co będzie ich dotyczyć w przyszłym roku kalendarzowym.

Kto może skorzystać z urlopu szkoleniowego?

Zasady przyznawania i realizacji urlopu szkoleniowego określane są przez kodeks pracy. A to oznacza, że z tej formy urlopu mogą skorzystać tylko i wyłącznie ci pracownicy, których umowy podlegają przepisom KP (nie dotyczy to więc osób pracujących na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej). Ale to nie wszystko. Nie wystarczy zapisać się na kurs, szkolenie czy nawet studia, by skorzystać z urlopu szkoleniowego. Trzeba być wysłanym przez pracodawcę do podnoszenia swoich kwalifikacji. Drugą sytuacją są pracownicy, którzy poszli na szkolenia z własnej inicjatywy, ale za zgodą – najlepiej pisemną – swojego szefa. Ważne jest to, że nie ma innych warunków, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z tego urlopu. Nie ważny jest nawet dotychczasowy staż pracy w danej firmie.

Ile może trwać urlop szkoleniowy?

Czas trwania urlopu szkoleniowego jest ściśle określony przez przepisy zamieszczone w kodeksie pracy. Tym też sposobem można wyróżnić:

–       urlop w wymiarze 6 dni – w przypadku, gdy pracownik ma przed sobą egzaminy eksternistyczne, lub w przypadku egzaminu maturalnego bądź potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

–       urlop w wymiarze 21 dni – w przypadku, gdy pracownik znajduje się już na ostatnim roku studiów, w celu przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania się i przystąpienia do obrony tejże pracy dyplomowej,

–       urlop w wymiarze 2 dni w miesiącu w przypadku udziału pracownika w obowiązkowych konsultacjach z zakresu studiów zaocznych, jeśli te konsultacje odbywają się one w dniach i godzinach jego pracy.

Mówiąc o wymiarze urlopu szkoleniowego, należy wyraźnie zaznaczyć, że jest tu mowa o dniach, które pokrywają się z rozkładem czasu pracy danego pracownika. A więc nie są tu wliczane dni, które i tak byłby dla niego wolne od pracy. Warto także dodać, że choć kodeks pracy określa maksymalny wymiar urlopu szkoleniowego, to jeśli pracodawca wykaże taką wolę, ilość dni wolnych od pracy może być większa niż wyżej wymieniona. Oczywiście pracownik nie musi wykorzystywać całego wymiaru urlopu szkoleniowego za jednym razem.

Świadczenia w trakcie urlopu szkoleniowego

Pracownikowi, który korzysta z urlopu szkoleniowego, przysługuje pełne prawo do wynagrodzenia. Powinno ono być w takim samym wymiarze, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Mało tego, może on nawet otrzymać od pracodawcy dodatkowe świadczenia pieniężne, przyznawane z tytułu pokrycia kosztów kształcenia, dojazdu, zakwaterowania czy materiałów naukowych (np. podręczników). W praktyce pracodawca może pokryć nawet całość kosztów, które pracownik poniósł w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Nie jest to jednak jego obowiązkiem, a więc wszystko zależy tu tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Być może zainteresuje Państwa również

  • Ekwiwalent za urlop 2015Ekwiwalent za urlop 2015Urlop wypoczynkowy dla wielu pracowników jest tym, na co czeka się cały rok. Jest to jednocześnie przywilej, z któreg...
  • Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy to jeden z tych przywilejów, które najbardziej cenią sobie pracownicy. Jest to okres, w którym moż...
  • Urlop okolicznościowy a śmierć 2015Urlop okolicznościowy a śmierć 2015Pogrzeb w rodzinie zawsze jest przykrym wydarzeniem, a jednocześnie wiąże się z moralnym obowiązkiem uczestnictwa w t...
  • Urlop ojcowski 2014Urlop ojcowski 2014Podczas gdy mamusie mają prawo spędzać w ramach urlopu macierzyńskiego całe miesiące ze swoim nowo narodzonym maluszk...