Urlop tacierzyński 2014

Określenie urlop tacierzyński nie funkcjonuje w Kodeksie pracy. Tak jest potocznie nazywany urlop jaki może wykorzystać ojciec dziecka. Żeby do tego jednak mogło dojść, z części urlopu macierzyńskiego musi zrezygnować matka dziecka. Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni, 14 z nich jest zarezerwowane wyłącznie dla matki. Kolejne 6 tygodni to dodatkowy urlop macierzyński, który może  wykorzystać ojciec dziecka.

W tym celu pracownica musi złożyć wniosek do pracodawcy o wcześniejszym powrocie, jednak nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do niej. Do tego wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka, które potwierdza rozpoczęcie urlopu tacierzyńskiego. Ojciec jest więc winien złożyć wcześniej wniosek do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu. Do wniosku ojca musi zostać dołączone oświadczenie o rezygnacji matki z urlopu i z jakiego jego wymiaru skorzystała oraz skrócony akt urodzenia dziecka.

Kiedy ojcu przysługuje urlop tacierzyński?

W przypadku gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej, po upływie 8 tygodni jej urlopu macierzyńskiego i przez okres jej pobytu w szpitalu pracownikowi – ojcu przysługuje prawo do urlopu tacierzyńskiego. Nie może on jednak trwać dłużej niż pobyt matki dziecka w szpitalu. Jest on również udzielany ojcu dziecka w przypadku nagłej śmierci matki. Łącznie urlop matki i ojca nie może przekroczyć ustawowo przewidzianego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Ważne informacje

Ojciec będąc na urlopie otrzyma 100 procent średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli nie wykorzysta go do ukończenia przez dziecko 1 roku, przepadnie i nie będzie należał się za niego ekwiwalent pieniężny.

W przypadku urodzenia większej ilości dzieci niż jedno przysługuje ojcu do 8 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, z którego reszty zrzeka się matka.

Ojciec – pracownik może starać się o dodatkowy urlop macierzyński, który przysługuje jemu jak i matce dziecka. Jego wymiar to okres do 6 tygodni. Może być podzielony między rodziców, nie przekraczając swojego wymiaru. Urlop ten można łączyć z półetatową pracą u swojego pracodawcy.

Długość urlopu

Niezależnie natomiast od liczby urodzonych dzieci ojciec może wykorzystać całe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia tego urlopu. Można również wnioskować nie później niż 14 dni po porodzie, łącznie z podstawowym urlopem macierzyńskim i dodatkowym z wyszczególnieniem podziału pomiędzy rodziców. Urlop rodzicielski może zostać podzielony pomiędzy rodziców. W przypadku gdyby oboje chcieli wspólnie opiekować się dzieckiem, okres ten wynosiłby najwyżej 13 tygodni.

Podczas korzystania z dwóch wyżej wymienionych urlopów, ojciec może złożyć wniosek do swojego pracodawcy o pozwolenie na pracę, jednak w wymiarze nie większym niż ½ etatu. W razie odmowy, pracodawca winien złożyć pisemne jej uzasadnienie.

Okres korzystania z urlopów dla taty jest okresem zatrudnienia, co za tym idzie przysługuje za niego urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny.

Oceń ten tekst

Może zainteresuje Ciebie również

  • Urlop ojcowski 2014Urlop ojcowski 2014Świeżo upieczonym ojcom (również ojcom adopcyjnym) przysługuje prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego. Jest to url...
  • Urlop wychowawczy 2014Urlop wychowawczy 2014Zdarza się, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pojawia się problem z opieką nad dzieckiem. Być może nie stać ...
  • Urlop szkoleniowy 2014Urlop szkoleniowy 2014Kodeks pracy reguluje kwestię urlopów pracowniczych. Jednym z nich, jest urlop szkoleniowy. Pracodawca winien jest uł...
  • Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy 2014Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony, posi...
  • Wynagrodzenie za urlop 2014Wynagrodzenie za urlop 2014Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie za czas pracy, jakie otr...
  • Urlop macierzyński: poradnik młodej mamyUrlop macierzyński: poradnik młodej mamyCzas tuż po porodzie to idealny moment na regenerację sił i zapoznanie się z maluszkiem, który właśnie pojawił się w ...