Urlop wychowawczy 2014

Zdarza się, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pojawia się problem z opieką nad dzieckiem. Być może nie stać nas na prywatną opiekunkę, a w żłobku zabrakło miejsca? A może po prostu to nam, rodzicom, ciężko jest rozstać się z dzieckiem? Powodów może być wiele, a bez względu na to, o jakim akurat mówimy, przysługuje nam prawo do kolejnego z przywilejów rodziców, czyli do urlopu wychowawczego, z którego – co najważniejsze – mogą skorzystać nie tylko mamy, ale i tatusiowie. W ubiegłym roku weszła nowelizacja ustawy o urlopie wychowawczym, w związku z czym teraz, w 2014 roku, na osoby zainteresowane tym zagadnieniem czeka kilka zmian.

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego

Jak już zaznaczyliśmy, urlop wychowawczy przeznaczony jest dla obojga rodziców (lub opiekunów prawnych), przy czym tylko jedno z nich może go wykorzystać (ew. można, analogicznie do urlopu macierzyńskiego, podzielić go na obojga rodziców). Aby jednak można było skorzystać z tego przywileju, trzeba być pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 6 miesięcy (w ów staż wlicza się czas urlopu macierzyńskiego).

Forma urlopu

Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Z tej formy urlopu nie trzeba korzystać od razu po zakończeniu macierzyńskiego. Tak naprawdę rodzice lub opiekunowie prawni mogą korzystać z niego aż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Co więcej, można podzielić go na części, jednak tych nie może być więcej niż pięć. Maksymalny wymiar czasu, jaki odnosi się do zagadnienia urlopu wychowawczego, wynosi 3 lata.

Co zrobić, by skorzystać z urlopu wychowawczego

Oczywiście, jak na każdy urlop przystało, tak i w przypadku wychowawczego należy dopełnić odpowiednich formalności. Na szczęście nie są one skomplikowane. Po prostu, trzeba złożyć właściwy wniosek, ale w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Aby wniosek został uwzględniony przez pracodawcę, musi zawierać:

  • czas trwania urlopu wychowawczego, uwzględniający datę rozpoczęcia oraz zakończenia owego urlopu,
  • informację na temat tego, jaki okres urlopu wychowawczego został już wykorzystany do tego czasu na dane dziecko.

Do wniosku o urlop wychowawczy koniecznie trzeba dodać załączniki, wśród których musi się znaleźć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów prawnych, w którym znajdzie się informacja, iż nie zamierza on w tym samym czasie korzystać z urlopu wychowawczego. A jeśli pracownik składa wniosek o urlop z powodu niepełnosprawności dziecka, niezbędne będzie także orzeczenie lekarskie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Prawa pracownika pozostającego na urlopie wychowawczym

W czasie, gdy rodzic przebywa na urlopie wychowawczym, chronią go określone przepisy prawne. Wedle nich pracodawca nie ma w tym czasie prawa rozwiązać z nim stosunku pracy (o ile ten sam nie wygaśnie lub też firma nie ogłosi upadłości/likwidacji). Okres ten wliczany jest do emerytury, jednak jest bezskładkowy i nie bierze się go pod uwagę w stażu pracy. Rodzic jest objęty ubezpieczeniem społecznym z budżetu państwa, a ponadto ma prawo do podjęcia w tym czasie pracy zarobkowej na niepełnym etacie u innego pracodawcy. Po ukończeniu urlopu pracodawca musi przyjąć pracownika z powrotem na to samo lub inne stanowisko, ale z nie mniejszym wynagrodzeniem niż przed urlopem.

Być może zainteresuje Państwa również

  • Urlop macierzyński: poradnik młodej mamyUrlop macierzyński: poradnik młodej mamyCzas tuż po porodzie to idealny moment na regenerację sił i zapoznanie się z maluszkiem, który właśnie pojawił się w ...
  • Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy 2014Urlop wypoczynkowy to jeden z tych przywilejów, które najbardziej cenią sobie pracownicy. Jest to okres, w którym moż...
  • Urlop ojcowski 2014Urlop ojcowski 2014Podczas gdy mamusie mają prawo spędzać w ramach urlopu macierzyńskiego całe miesiące ze swoim nowo narodzonym maluszk...
  • Urlop okolicznościowy 2014Urlop okolicznościowy 2014Prawo pracy już od 15 maja 1996 roku uwzględnia fakt, że w życiu każdego pracownika mogą pojawić się ważne wydarzenia...