Urlop wypoczynkowy 2014

Urlop wypoczynkowy to jeden z tych przywilejów, które najbardziej cenią sobie pracownicy. Jest to okres, w którym można odpocząć od pracy, zregenerować siły, spędzić czas z rodziną czy też wyjechać na planowany przez cały rok wakacje. Tak, urlop wypoczynkowy to zwykle wielkie wydarzenie. Tyle że nie każdy pracownik ma do niego prawo. Przyjrzyjmy się temu, co warto wiedzieć o tym zagadnieniu w bieżącym, 2014 roku.

Kto może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

Zanim zaczniemy sprawdzać, jakie przywileje wiążą się z pojęciem urlopu wypoczynkowego, zobaczmy, czy w ogóle mamy do niego prawo. Otóż, niestety o takiej formie odpoczynku mogą zapomnieć pracownicy z umowami cywilno-prawnymi (np. umowa o dzieło). Jest to przywilej przypisany osobom, których stosunek pracy opiera się na:

 • umowie o pracę,
 • umowie mianowania,
 • umowie powołania,
 • umowie wyboru,
 • spółdzielczej umowie o pracę.

Nie ma tu znaczenie, czy pracownik jest zatrudniony na czas określony czy też też nieokreślony, aczkolwiek istotnym czynnikiem okazuje się staż pracy, gdyż ma on wpływ na długość należnego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego.

Ile trwa urlop wypoczynkowy?

Zacząć należy od tego, że urlop wypoczynkowy, wedle prawa, może być coroczny, nieprzerwany oraz płatny. Jeśli pracodawca odmawia spełnienia któregoś z tych warunków, pracownik ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak wspomnieliśmy, czas przysługującego danemu pracownikowi urlopu zależy od stażu pracy. A dokładnie wygląda to następująco – zaczynamy obliczenia od pierwszej podjętej pracy. W tym samym roku kalendarzowym pracownik ma wówczas prawo do 1/12 rocznego wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc, przy czym za każdy miesiąc okres ten naliczany jest z góry. W kolejnym roku kalendarzowym pracownik nabywa już normalne prawa do urlopu wypoczynkowego, czyli 20 dni urlopu przy stażu pracy krótszym niż 10 lat, oraz 26 lat przy dłuższym stażu. Ale i tu należy pamiętać o tym, że do stażu pracy wlicza się także nauka na następujących zasadach:

 • szkoła wyższa to równowartość 8 lat pracy,
 • szkoła policealna – 6 lat,
 • szkoła średnia zawodowa – 5 lat,
 • szkoła średnia ogólnokształcąca – 4 lata,
 • zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata.

Mówiąc o czasie trwania urlopu wypoczynkowego, należy zaznaczyć, że istnieje możliwość jego podziału na części, przy czym jedna musi wynosić przynajmniej 14 dni kalendarzowych. Na odebranie niewykorzystanego urlopu pracownik ma 3 lata (po tym czasie wszelkie roszczenia nie są uwzględniane).

Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy jest płatny, przy czym wysokość wynagrodzenia za ten okres wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres ostatnich trzech miesięcy przed planowanym urlopem. W przypadku dużych wahań w wynagrodzeniu średnia ta może zostać wyliczona nawet z ostatnich 12 miesięcy pracy na danym stanowisku.

Dodatkowe dni wolne od pracy

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracownikom wykonującym swoje obowiązki zawodowe od poniedziałku do piątku pracodawca winny jest dać dodatkowy dzień urlopu za każde święto wypadające w sobotę, które jest wolne od pracy. A w tym roku takich świąt wypada dwa – 3 maja oraz 11 listopada.

Być może zainteresuje Państwa również

 • Urlop ojcowski 2014Urlop ojcowski 2014Podczas gdy mamusie mają prawo spędzać w ramach urlopu macierzyńskiego całe miesiące ze swoim nowo narodzonym maluszk...
 • Ekwiwalent za urlop 2015Ekwiwalent za urlop 2015Urlop wypoczynkowy dla wielu pracowników jest tym, na co czeka się cały rok. Jest to jednocześnie przywilej, z któreg...
 • Wynagrodzenie za urlop 2015Wynagrodzenie za urlop 2015Pracownicy, których podstawy nawiązania stosunku pracy są regulowane przez kodeks pracy, mają prawo do różnego rodzaj...
 • Urlop wychowawczy 2014Urlop wychowawczy 2014Zdarza się, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pojawia się problem z opieką nad dzieckiem. Być może nie stać ...