Urlop wypoczynkowy 2014

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony, posiada prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy od stażu pracy. Charakter urlopu wypoczynkowego, bezwzględnie obowiązujący, nie pozwala na zrzeknięcie się go przez pracownika, ani na odmowę udzielenia go przez pracodawcę.

Kodeks pracy – Dział VII – Urlopy wypoczynkowe reguluje prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy objętych stosunkiem pracy.

Prawo do urlopu

Pracownik posiada prawo do urlopu wypoczynkowego:

 1. corocznego
 2. nieprzerwanego
 3. płatnego

Przy podjęciu pracy po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 po przepracowanym roku. Kolejne przysługujące prawo do urlopu zostaje nabyte przez pracownika w  następnym roku.

Jeżeli staż pracownika jest krótszy niż 10 lat przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego. Staż pracy 10 lat i więcej daje przywilej 26 dni wolnych od pracy. Przerwy w zatrudnieniu nie wpływają na wyliczenie stażu pracy, od którego zależne jest prawo do urlopu i jego wymiar.

Do okresu zatrudnienia zostają również doliczone lata nauki w zależności od rodzaju ukończonej szkoły:

 1. zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata pracy
 2. średnia szkoła zawodowa – 5 lat pracy
 3. średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata pracy
 4. szkoła policealna – 6 lat pracy
 5. szkoła wyższa – 8 lat pracy

Urlop może być podzielony na części, przy czym jedna z nich powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wynagrodzenie w okresie urlopu wypoczynkowego

Wynagrodzenie za czas urlopu wyliczane jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik wnioskował o urlop. Okres ten może być wydłużony do 12 miesięcy jeżeli istnieją znaczne wahania w wysokości wynagrodzenia.

Każdy pracownik posiada prawo do 4 dni urlopu na żądanie z dni, które mu przysługują.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy za dany rok można wykorzystać w przeciągu trzech lat. Po tym okresie roszczenia o urlop wypoczynkowy ulegają przedawnieniu. Miesiąc wrzesień to graniczny miesiąc, w którym można wnioskować o zaległy urlop z poprzedniego roku.

Możliwości wydłużenia urlopu w 2014 roku

2014 rok daje sporo możliwości wydłużenia urlopu o dni ustawowo wolne od pracy. Dla osób, które pracują 5 dni w tygodniu, bieżący rok stwarza aż 7 razy możliwość dłuższego odpoczynku biorąc dodatkowo dzień urlopu. Tegoroczne święta dwa razy przypadają w sobotę, są to 3 maja i 11 listopada. Wedle obowiązujących przepisów prawa pracodawcy winni są udzielić pracownikowi wypoczynek za święto, które przypada w wolną sobotę. O tym kiedy pracownicy będą mogli odebrać dzień wolny zadecydują pracodawcy w 4 – miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Poniżej daty świąt w bieżącym 2014 roku, dzięki którym lepiej zaplanujemy nasz urlop wypoczynkowy:

 • 20 kwietnia, niedziela – Wielkanoc
 • 21 kwietnia, poniedziałek – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja, czwartek – Święto Pracy
 • 3 maja, sobota – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 8 czerwca, niedziela – Zesłanie Ducha Świętego ( Zielone Świątki)
 • 19 czerwca, czwartek – Boże Ciało
 • 15 sierpnia, piątek – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada, sobota – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada, wtorek – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia, czwartek – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia, piątek – Boże Narodzenie
Urlop wypoczynkowy 2014 4.91/5 (98.26%) 46 głos[ów]

Może zainteresuje Ciebie również

 • Urlop na żądanie 2014Urlop na żądanie 2014Urlop na żądanie nie jest dodatkowym urlopem, lecz mieści się w wymiarze urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pra...
 • Urlop ojcowski 2014Urlop ojcowski 2014Świeżo upieczonym ojcom (również ojcom adopcyjnym) przysługuje prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego. Jest to url...
 • Ekwiwalent za urlop 2014Ekwiwalent za urlop 2014Według Kodeksu Pracy, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w całości lub pewnej jego części z powod...
 • Wynagrodzenie za urlop 2014Wynagrodzenie za urlop 2014Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie za czas pracy, jakie otr...
 • Urlop okolicznościowy 2014Urlop okolicznościowy 2014Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 15 maja 1996 roku, określa sposób usprawiedliwiania nieobec...
 • Urlop tacierzyński 2014Urlop tacierzyński 2014Określenie urlop tacierzyński nie funkcjonuje w Kodeksie pracy. Tak jest potocznie nazywany urlop jaki może wykorzyst...